Strona Główna 9 Pomiary i badania

Pomiary i badania

Kompleksowe

Usługi

Pomiary Elektryczne

Pomiary instalacji elektrycznej obejmują między innymi sprawdzenie jej gotowości do eksploatacji. Firma przeprowadza pomiary zabezpieczeń różnicowoprądowych, rezystancji izolacji obwodów, rezystancji uziemienia w przypadku instalacji odgromowej, natężenia i równomierności oświetlenia. Usługi pomiarowe dotyczą również sprawdzenia biegunowości, kolejności faz, ochrony uzupełniającej. Wykonuje się próby funkcjonalne i operacyjne. W przypadku badania bezpieczeństwa instalacji elektrycznej niezwykle ważne jest wykonanie pomiarów impedancji pętli zwarcia i spodziewanego prądu zwarcia. Wszystkie pomiary są zawsze wykonywane przez wykwalifikowanych pracowników, którzy mają odpowiednie przeszkolenie i uprawnienia. Firma wykorzystuje wyłącznie profesjonalny sprzęt pomiarowy renomowanej marki, który posiada wymagane certyfikaty. Do każdego badania wystawiane są protokoły, które zawierają uzyskane wyniki wraz z oceną sprawności instalacji elektrycznej.

Profesjonalne pomiary elektryczne przeprowadza się między innymi w prywatnych nieruchomościach, firmach, wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych, obiektach sportowych i dydaktycznych, hotelach, w zakładach produkcyjnych. Pracownicy realizujący usługi mają aktualne uprawnienia energetyczne dla instalacji elektrycznych i przyrządy pomiarowe legalizowane. firma świadczy kompleksowe usługi przeglądów instalacji elektrycznych i obsługę awaryjną. Klienci mogą liczyć na indywidualną wycenę, w oparciu o liczbę punktów pomiarowych, wielkość badanych obiektów, zakres usług. Dokładne, okresowe przeglądy i pomiary instalacji elektrycznych pozwalają na wykrycie usterek i zapobieganie ich negatywnym konsekwencjom. Wczesne znalezienie potencjalnego zagrożenia przekłada się na wydłużenie trwałości i żywotności urządzenia. Sprawdzany jest stan przewodów i połączeń oraz weryfikuje się skuteczność ochrony przewodów przepięciowych i ochrony przeciwpożarowej. Pomiary wykonuje się przy wykorzystaniu źródła prądu stałego lub przemiennego.

Badania Termowizyjne

Badania termowizyjne służą przede wszystkim do wykrywania miejsc ucieczki ciepła, które prowadzą do obniżenia komfortu przebywania w pomieszczeniach i wzrostu kosztów ich ogrzewania. Badanie kamerą termowizyjną pozwala na zarejestrowanie obrazu, który jasno wskazuje na mostki termiczne, zalane przestrzenie, ukryte wady, uszkodzone instalacje, anomalie temperaturowe w obrębie dachu i fasady, nieszczelności, zagrożenia zapłonem. Na usługi kamerą termowizyjną warto zdecydować się po ociepleniu połaci dachowej nowo powstałego budynku oraz w przypadku pojawienia się różnych uciążliwości eksploatacyjnych w zamieszkanych domach/mieszkaniach. Wskazaniami do przeprowadzenia badania termowizyjnego są zawilgocone ściany, dyskomfort termiczny, nieszczelność stolarki okiennej, nagły wzrost zużycia energii. Badanie kamerą termowizyjną zaleca się przeprowadzić także po modernizacji budynku. Pozwala ono sprawdzić ciągłość i izolacyjność termiczną wieńców, poprawność montażu różnych uchylnych konstrukcji typu okna i drzwi oraz termiczną izolacyjność fundamentów, różnice w grubości zastosowanego ocieplenia.

Badania termowizyjne mają na celu zweryfikowanie poprawności wykonania izolacji w całym budynku, jej ciągłości i szczelności. Sprawdza się także izolacyjność fundamentów. Usługi kamerą termowizyjną to skuteczny i szybki sposób na ocenienie jakości przeprowadzonych robót budowlanych. Pozwala na zweryfikowanie tego, czy zastosowane rozwiązania projektowe są skuteczne. Badanie termowizyjne warto przeprowadzić zarówno przed oddaniem budynku do użytkowania, jak i w czasie jego eksploatowania. Wskazaniem do wykonania pomiaru jest termomodernizacja obiektu. Metoda ta pozwala na zlokalizowanie rozmaitych defektów typu pęknięcia w stropie/tynku. Można wykryć wady systemu ogrzewania podłogowego i instalacji C.O. Termowizja służy sprawdzeniu przepływu powietrza, wskazuje na słabe punkty instalacji elektrycznych. Usługa jest realizowana przez fachowców, którzy mają odpowiednie przeszkolenie i uprawnienia. Posiłkują się oni wyłącznie nowoczesnymi urządzeniami, spełniającymi obowiązujące normy.

Analiza jakości energii elektrycznej

Analiza jakości energii jest odgórnie narzuconym wymogiem przez polskie prawo. Pomiary jakościowe muszą być przeprowadzone w wielu firmach. Za ich pomocą możliwe jest sprawdzenie prawidłowości działania grup przyłączeniowych i zapewnienie dostępu do energii elektrycznej o właściwych parametrach. Analiza jakości energii pozwala na szybkie wykrycie i zlokalizowanie usterek. Poznanie źródła problemu umożliwia niezwłoczne wyeliminowanie potencjalnego zagrożenia, czyli uchronienie się przed negatywnymi konsekwencjami poważnej awarii całego systemu. Do pomiaru wykorzystuje się wyłącznie nowoczesny sprzęt sprawdzonego producenta, który cechuje się niezwykłą precyzyjnością. Podczas analizowania jakości energii brane są pod uwagę czynniki minimalne, średnie i maksymalne. Urządzenia pozwalają na wykrywanie nawet najmniejszych zmian w napięciu. Badaniu mogą zostać poddane sieci jednofazowe, dwufazowe i trójfazowe.

Wielu usługodawców jest uzależnionych od systemów elektrycznych i elektronicznych. Mają one wpływ na jakość sieci i mogą powodować różne zakłócenia. Każda firma powinna kontrolować eksploatowane systemy elektryczne, szczególnie jeśli wystąpią jakieś nieprawidłowości. Analiza jakości energii służy dokładnemu określeniu przyczyn zaistniałych problemów z siecią i wyeliminowanie powstałych usterek. Monitorowanie jakości energii elektrycznej jest niezwykle ważne w przypadku awarii instalacji/IT/urządzeń, zakłóceń, przerwy w dostawie prądu, stratach danych. Słaba jakość energii elektrycznej przekłada się na wzrost kosztów utrzymania i częstotliwości przestojów, nakładanie kar wynikających z powodowania zakłóceń w sieci przesyłowej, ponoszenie dodatkowych kosztów związanych z koniecznością przeprowadzania napraw, zmniejszenie wydajności personelu. Za pomocą pomiarów jakości energii można kontrolować częstotliwość napięcia i jego chwilową wartość, zapady napięcia, przerwy w zasilaniu, przepięcia przejściowe/dorywcze/o częstotliwości sieciowej, asymetrie napięcia, wahania napięcia i odchylenia napięcia.

Diagnostyka uszkodzeń kabli energetycznych

Jeśli instalacje elektryczne zostaną prawidłowo wykonane i będą właściwie użytkowane, to nie powinno dojść do żadnych awarii. Niestety czasem konieczna staje się naprawa przewodów elektrycznych. Wynika to głównie z nieodpowiedniej eksploatacji instalacji, co skutkuje wystąpieniem mniej lub bardziej poważnej usterki. Istotne jest to, aby jak najszybciej temu przeciwdziałać, co zmniejszy ryzyko wystąpienia groźnych konsekwencji niesprawnej instalacji. Do przeprowadzenia modernizacji i naprawy instalacji elektrycznej niezbędne są opisy montażu obwodów i dokumentacja powykonawcza. Naprawa kabli elektrycznych powinna być przeprowadzona wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka, mającego odpowiednie uprawnienia. Złym pomysłem będzie podejmowanie prób samodzielnego usunięcia usterki, bo niestety w wielu przypadkach kończy się to porażeniem prądu, co może być śmiertelne w skutkach. Naprawy przewodów elektrycznych, puszek łączeniowych i gniazdek elektrycznych należy powierzyć doświadczonym specjalistom, którzy zajmują się tym na co dzień.

Nawet pozornie proste prace mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia i życia, jeśli osoba nieuprawniona ma bezpośredni kontakt z energią elektryczną. Profesjonaliści świadczą usługi na najwyższym poziomie, przestrzegają wszystkich wymaganych norm bezpieczeństwa. Częstym problemem jest przewiercenie kabla w ścianie, co wymaga jego naprawienia. Pracownicy zlokalizują zwarcie instalacji elektrycznej, aby móc zniwelować źródło powstałego problemu. Wymaga to użycia odpowiedniego sprzętu, gdyż większość kabli zatapia się w podłogę, ściany i sufity. Do uszkodzenia przewodów dochodzi najczęściej na wiosnę, czyli po zimowych mrozach. Naprawy zawsze poprzedza dokładna diagnostyka, która ma na celu wskazanie miejsca wystąpienia usterki. Firma zajmuje się naprawą uszkodzonych/przewierconych przewodów i kabli oraz naprawą spalonych puszek łączeniowych/gniazdek/wyłączników światła. Zostaną naprawione również spalone tablice bezpiecznikowe. Wszystkim zajmą się oczywiście wykwalifikowani elektrycy.

ZE Piechel - wartości

Co nas wyróżnia

Kompleksowa obsługa

Realizujemy cały proces budowlany, dzięki czemu rola klienta w procesie projektowania i wykonawstwa jest ograniczona do niezbędnego minimum

Szybkie terminy realizacji

Liczna kadra oraz dostęp do wysokiej jakości narzędzi pozwala nam na wykonywanie zleceń w krótkim czasie.

Kompetencja

Wysokie doświadczenie i szeroka wiedza kadry projektowej oraz wykonawczej pozwala nam świadczyć usługi najwyższej jakości.

Szeroka oferta

Jesteśmy w stanie poprowadzić wiele inwestycji od początku do końca z powodu posiadania ekspertyzy w wielu dziedzinach.

Zaplecze techniczne

Dostęp do bogatego parku maszynowego umożliwia nam zwiększenie jakości oraz efektywności wykonywanych prac.

Wysoka jakość

Wysoką jakość przedkładamy ponad wszystko, dlatego pochwalić się możemy dużą ilością zadowolonych klientów.

1991

Informacje o nas

Historia firmy